Sarana Prasarana

Sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas sebagai berikut : No Uraian 31 Des 2015 (Rp) Bertambah (Rp) Berkurang (Rp) 31 Des 2016 (Rp) A Tanah – – – – B Peralatan dan Mesin           1 Alat Besar – – – –   2 Alat Angkutan 142.727.159 –   142.727.159   3 Alat […]

Read More Sarana Prasarana
Juli 12, 2017